จันทร์, 22 มกราคม 2018
Home
เรื่องธาตุที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๙
อย่างที่บอกไว้ในบทความที่แล้ว นะครับว่าการพยากรณ์ส่วนใหญ่ในระบบนั้น จะเน้นย้ำในเรื่องของการอ่านธาตุเป็นหลักเนื่องจากการผสมผสานของธาตุและดาวนั้น จะเป็นส่วนสำคัญของการที่จะเลือกความหมายของเรือนชะตามาใช้ ซึ่งในการอ่านและพยากรณ์ในเรื่องการผสมความหมายของธาตุนี้ มีหลายท่านพยายามที่จะนำไปใช้แต่มักติดปัญหาเพราะว่า มักจะคิดว่า ธาตุและดาวนั้นต้องพยากรณ์ตามความหมายของเรือนชะตา ซึ่งทำให้ไม่สามารถประกอบธาตุได้อย่างสมบูรณ์ดวงหญิง เกิดวันที่ 22 ธันวาคม 2525
อย่างในดวงชะตาดวงนี้นั้น ในจุดปัตนิ ราศีสิงห์ที่มีดาวอาทิตย์ ๑ เป็นดาวเจ้าเรือน และมาลอยอยู่ในราศีธนูเรือนลาภะ เรือนดาวพฤหัส ๕ และดาวพฤหัสไปลอยอยู่เรือนกรรมะราศีพิจิกเรือนของดาวอังคาร ๘


ซึ่งในจุดตรงนี้ถ้าจะอ่านในระบบทั่วไปก็จะได้ความว่า ในเรื่องคนรักของเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องตำแหน่งหน้าที่ (๑ ดาวเจ้าเรือนปัตนิ) เป็นคนที่มีความรอบรู้ดี มีการศึกษาที่ดี ( ๕ เจ้าเรือนลาภะ) ทั้งยังเป็นผู้มีความสำเร็จในชีวิตและมีเกียรติชื่อเสียง (๑ ปัตนิ +๕ ลาภะ) โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานจะมีความสำเร็จสูงเพราะเป็นผู้มีความสามารถและความรอบรู้ ( ๕ เจ้าเรือนลาภะ เป็นมหาจักร อยู่ในเรือนกรรมะ ๓ )


และเมื่อเปลี่ยนจากเรื่องสภาวะคนรักเป็นเรื่องการครองเรือน ก็จะพยากรณ์ได้ว่า ในเรื่องความรักของเจ้าชะตา ก็จะได้รับเกียรติจากคนรัก ทั้งยังมีความสำเร็จในเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (ปัตนิ+ลาภะ) ซึ่งความรักของเจ้าชะตาจะเต็มไปด้วยความเข้าใจ การช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาที่ดี( ๑ปัตนิ+ ๕ มหาจักร ลาภะ)และการสนับสนุนในเรื่องการงาน อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ( ๕มหาจักร ลาภะ+ ๓ กรรมะ)


แต่ความเป็นจริงในเรื่องชีวิตคู่หลังสมรส เจ้าชะตากลับถูกห้ามมิให้ทำงาน แอร์โฮสเตท ซึ่งการงานที่เจ้าชะตาทำก่อนแต่งงาน ทั้งยังห้ามมิให้คบเพื่อน เหมือนห่างหายจากสังคม ห้ามมิให้ใส่ชุดและเสื่อที่เคยชอบใส่ แม้เจ้าชะตาชอบกินสิ่งใดก็มักมีเรื่องขัดมิให้ทาน แต่จะให้เจ้าชะตาทานในสิ่งที่ตนหามาให้ เจ้าชะตาบอกว่า ชิวีตยิ่งกว่าอยู่ในระบบเผด็จการ เหมือนอยู่ในสมัยฮิตเลอร์ และผมยังเรียกแบบขำๆว่านังเย็น (ตัวละครเด่นในเรื่องทางทาส) และเธอคุยเอ็มกับผมอยู่ระยะหนึ่งพอดีก็รีบบอกว่าขอตัวเนื่องจากสามีไม่ชอบให้คุยเอ็มกับใคร


ในกรณีนี้ถ้าท่านใช้ความหมายของการอ่านเรือนแบบปรกติ ท่านจะเห็นว่า ไม่น่าที่จะเป็นอย่างนี้เพราะ ปัตนิไปลาภะ ๑+๕ ก็ได้คู่มิตร น่าจะเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัย ส่วนหลายท่านที่ได้อ่านเจอบทความก็จะมองไปว่า “ลองตั้งตนุลัคณ์อ่านซ้อนดูสิ เห็นม่ะว่าดาวพฤหัส ๕ นี้เที่เป็นเจ้าเรือนลาภะนั้นเป็นเรือนอริแก่ตนุลัคณ์”


ผมบอกได้เลยว่าข้อมูลแค่นี้ไม่พอเพราะเนื่องจากดาวเจ้าเรือนปัตนินั้นเป็นอาทิตย์ ๑ ไม่ใช่พฤหัส ๕ ซึ่งดาวอาทิตย์ เป็นเจ้าเรือนปัตนิทางลัคณา และเป็นเจ้าเรือนสหัชชะและมาอยู่เรือนปัตนิทางตนุลัคณ์ เท่ากับว่าดาวอาทิตย์ ๑ ไม่ได้เสียจริงในทั้งทางเรือนจากลัคณาและทางเรือนจากทางตนุลัคณ์ นอกจากท่านจะจับดาวเพื่อยัดเข้าเรื่องให้ได้ ซึ่งก็จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใจในวิชาที่แท้จริงได้เลย
สำหรับผมแล้ว แนวทางการอ่านด้วยระบบธาตุนั้น จะฉีกขาดการอ่านเรือนอื่นๆ ด้วยการอ่านและการพยากรณ์ โดยเรือนทางลัคณาเท่านั้น โดยไม่ตั้งเรือนซ้อน และจะสรุปผลได้โดยทันทีในการทายพื้นดวงชะตา


ลองนำความหมายธาตุไฟของดาวอาทิตย์และราศีธาตุไฟของธนูมาผสมค่ากันดูก็จะได้ความหมายของความกระตือรือร้น การผลักดันตนเอง และธาตุไฟจะมีผลดีมากในการไขว่คว้าหาโอกาสให้ชีวิต จึงพยากรณ์ได้ในเชิงความเจริญก้าวหน้าของคู่ครอง
“คู่ครองนั้นเป็นคนกระตือรือร้นดี ต่อสู้ชีวิตได้ดี มีแรงความมุ่งมั่นปรารถนาสูง มีการผลักดันตนเองสูง (๑+(ธาตุไฟเปลว+ธาตุไฟชั้นที่สาม) มีความตั้งมั่นดี ทำให้ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จ(๕ลาภะ)  ทั้งยังเป็นคนรู้จักพลิกแพลงช่วงชิงโอกาสซึ่งจะนำพาการงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า( ๕ มหาจักรลาภะ+ ๓ กรรมะ)  และความราบรื่นให้กับชีวิตของเขา ( ๕ +ธาตุดินแข็ง+ธาตุน้ำชั้นที่สอง)

และเมื่อจะทายมุมของความสุขในชีวิตคู่ ก็เอาธาตุไฟเปลวของอาทิตย์ ๑ กับธาตุไฟของราศีธนู มาผสมกันก็จะได้เปลวไปที่ร้อนแรงมีแรงของไฟและความร้อนสูง ซึ่งไม่ค่อยเหมาะนักกับความสุขในชีวิตคู่ ดาวอาทิตย์ ๑ เมื่อถูกธาตุไฟชักจูงให้เกิดความร้อนทวีขึ้น ดาวอาทิตย์ ๑ นั้นจะนำความหมายที่สามารถพัฒนาเข้ากับธาตุไฟที่ผสมแล้วนี้ เข้ามาผสมผสาน ซึ่งจะทำให้ได้คำพยากรณ์ดั่งนี้
เรื่องความสุขในชิตคู่ของเจ้าชะตา มักจะเต็มไปด้วยความร้อนรน การเอาชนะคะคานและการขัดแย้ง (๑ ธาตุไฟเปลว+ธาตุไฟชั้นที่สาม) โดยเฉพาะกับการกระทำของคู่ครอง(ปัตนิ) ที่มักเอาแต่ใจตนเอง ถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ (๑ ปัตนิ + ๕) โดยคิดว่า สิ่งที่ตนเองทำนั้นถูกแล้วและจะนำพาชีวิตคู่ให้มีความราบรื่น (๑ปัตนิ + ๕ลาภะ) ซึ่งจะมีผลเกี่ยวโยงกับเรื่องการงานและอาชีพของเจ้าชะตา (กรรมะ)


ในกรณีนี้เองจะเห็นได้ว่า ผลที่มองถึงเรื่องความสุขของครอบครัว ถูกตัดผลในจังหวะแรก คือเมื่อดาวอาทิตย ๑ ลงสู่เรือนราศีธาตุไฟ เลยทันที ไม่ต้องมานั่งสอบทานจากตนุลัคณ์อีกซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกทุกครั้งหรือไม่เมื่อสอบทานจากตนุลัคณ์ ธาตุไฟที่ผสมกันแล้วนั้นเมื่อดึงความหมายของดาวอาทิตย์ออกมาใช้นั้น ก็จะก่อเกิดความรุนแรงให้กับชีวิต โดยส่วนมากนั้น ธาตุไฟไม่ค่อยจะให้ความสุขในชีวิตเท่าไหร่นัก ยิ่งเป็นดาวอาทิตย์ด้วยแล้วยิ่งมีปัญหา เพราะว่าความร้อนรนจากไฟนั้นจะส่งเสริมให้ดาวอาทิตย์ ๑ มีอารมณ์รุนแรงขึ้น มีอัตตาของตนเองสูงขึ้น ทำให้มักจะมองว่าคนรักของตัวเองต้องอยู่ในกฎและในระบบความคิดของตนเองเท่านั้น ดาวพฤหัส ๕ เป็นเจ้าเรือนที่ดาวอาทิตย์ ๑ ไปอยู่นั้น ก็ยิ่งเน้นย้ำเรื่องความคิดที่มักจะติดในมุมมองของตนเองคิดว่าตนเองคิดอะไรมองอะไรต้องถูกต้องเสมอ


การอ่านธาตุนั้นมีผลสำคัญมากที่จะทำให้นักพยากรณ์หลายๆท่าน ที่พยากรณ์แล้วเหตุการณ์ที่ออกมาจากความเป็นจริงนั้น ได้เข้าใจเสียทีว่าทำไมเพราะอะไร เพราะผมเองก็เคยอยู่ในถนนสายนั้นมาก่อนจนเกิดปัญหา และได้ผ่านถนนแห่งปัญหานั้นมาแล้ว จึงได้เข้าใจและจึงนำมาเขียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่พยากรณ์ในสนามจริงแล้วติดปัญหา

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.