จันทร์, 22 มกราคม 2018
Home
เรื่องธาตุที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๕

ในมุมของความเข้าใจในเรื่องธาตุนั้น เราต้องค่อยๆมองถึงความหมายและพลังานของดวงดาว สอดคล้องรับไล่กันไปเรื่อยๆ คงจะกล่าวสิ่งใดไม่ได้นอกจากจะยกดวงตัวอย่างขึ้น ซึ่งเป็นดวงของผู้หญิงคนหนึ่ง ดั่งภาพที่เห็น

การอ่านดวงชะตานั้นโดยทั่วไปในหลักการพยากรณ์นั้น การเริ่มต้นในการอ่านดวงชะตา จะสามารถเริ่มต้นได้สองจุดใหญ่ คือ


๑)ถ้าจะมองทางด้านพลังงานที่แสดงผล ให้มองที่จันทร์และดาวเจ้าเรือนที่จันทร์ไปอาศัยอยู่
๒)ถ้าจะมองเรื่องราวของชีวิตให้มองที่เรือนชะตาเริ่มตั้งแต่เรือนตนุ


ในกรณีนี้ผมจะอ่านแต่ทางฝ่ายเรือนเพื่อเพราะเป็นการง่ายของหลายๆท่านที่เริ่มดำเนินสู่การพยากรณ์
ลัคณาอยู่เรือนอังคาร ๓ ราศีพิจิก ความหมายของดาวอังคาร ๓ ที่เป็นดาวตนุนั้น เราจะอ่านและแจกแจงในชั้นต้นได้ต่อเมื่อ นำความหมายของดาว + ธาตุดาว+ ธาตุราศี ในขั้นต้นเรียบร้อยแล้วจึงพยากรณ์ได้


ดาวอังคาร ๓ เจ้าเรือนตนุ เป็นดาวธาตุ ลม อยู่ราศีธาตุไฟธนู ในการมองดาวอังคารตรงนี้นั้นจะมีความสำคัญมากต่อการเลือกใช้ความหมายหากเราให้ความหมายดาวและธาตุของดาวอังคาร ๓ ดวงนี้ผิดเราก็จะพยากรณ์ ดาวอังคาร ๓ ของดวงชะตานี้ผิดทันที ดาวอังคาร เป็นดาวที่เต็มไปด้วยความจริงจังทุ่มเท เป็นดาวธาตุลมหมายถึงความปราดเปรียวความคล่องแคล่วของการแสดงออก เมื่ออยู่ธาตุไฟ ก็จะทำเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าแสดงออกดี มีความเป็นตัวตนของตัวเองสูง มีความมั่นใจสูง ตามลักษณะของดาวอังคาร ๓ ในราศีธาตุไฟ เรื่องของอารมณ์นั้นเป็นคนอารมณ์ขึ้นง่าย โมโหร้ายพอควร แต่วิสัยของดาวอังคาร ๓ นั้นเป็นดวงดาวของความขยันขันแข็ง เมื่อมาอยู่ในราศีธาตุไฟ ธนูก็จะมีความขยันและทุ่มเทต่อสิ่งที่ตนเองสนใจ อย่างจริงจัง


ดาวอังคาร ๓ เป็นเจ้าเรือนตนุ เมื่อมาอยู่ในเรือนกะดุมภะ ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง และเมื่อดาวอังคาร ๓ มาอยู่ในเรือนดาวพฤหัส ๕ ในกรณีทางด้านดีนั้นก็จะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมาก ถ้าด้านเสียก็เป็นคนที่มักดื้อดึง เอาเหตุผลของตนเองเป็นใหญ่ ทางด้านเสียก็มักจะขัดกับผู้ใหญ่ และมักมีข้อถกเถียงกับผู้ใหญ่ในครอบครัวอยู่ตลอด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินชีวิตและเรื่องการเงินการทอง


ลักษณะของดาวอังคาร ๓ นี้เมื่อมาอยู่ในเรือนกะดุมภะ ธาตุไฟก็จะทำให้เป็นคนกล้าได้กล้าเสียในเรื่องการเงิน เมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแล้วก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็จะมุ่งมั่น ขยันทุ่มเท จนสามารถสร้างโอกาสให้กับตนเองได้ ถ้าทางด้านเสียของอังคาร ๓ ในกรณีการเงินนั้น ก็มักจะต้องวุ่นวายและร้อนรนในเรื่องการเงินตลอด และเป็นคนที่ไม่ใจเย็นหากการเงินมีปัญหา ต้องรีบเร่งหาทางแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง


ดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นเป็นดาวพฤหัส ๕ มากุมลัคณา เป็นดาวธาตุดินอยู่ราศีธาตุน้ำพิจิกตรงนี้นั้น ก็จะทายผนวกกับความข้างต้นว่า การเหน็ดเหนื่อยต่างๆที่ทำมาตลอดนั้น ก็สามารถสร้างหลักฐานให้กับตนเองได้ดี ผู้ใหญ่ก็จะมีส่วนช่วยสร้างทรัพย์สิน จนเกิดความสบายใจไม่เดือดร้อน นี่คือสภาวะธาตุดินอยู่ในน้ำเมื่อดาวพฤหัส ๕ มีตำแหน่งเป็นมหาจักร ก็จะเน้นว่าอย่างไรก็สามารถสร้างหลักฐานได้มากพอที่จะทำให้กลายเป็นผู้มีทรัพย์สินคนหนึ่ง


เมื่อพฤหัส ๕ เป็นดาวธาตุดินมาอยู่ในราศีธาตุน้ำมาอยู่ในเรือนของดาวอังคาร ๓ นั้น เป็นจุดที่จบสุดท้าย ก็สามารถทายได้ว่าการเงินการทองทั้งหลายที่หามาได้นั้น มักจะมีการหมดเปลืองไปในเรื่องส่วนตัว โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่แวดล้อม
ในตรงนี้เราจะใช้คำว่าช่วยเหลือบิดามารดาได้ เพราะเป็นเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับดาวพฤหัส ๕ ซึ่งหมายถึงความกตัญญู และเมื่อได้ทำเช่นนี้แล้วตนเองก็รู้สึกถึงความสุขใจ เพราะดาวพฤหัส ๕ นี้อยู่ในราศีธาตุน้ำ


ในบทความนี้จะชี้ให้เห็นถึงการขับพลังงานธาตุไฟ ที่ส่งผลต่อดาวอังคาร ๓ ในจังหวะแรก และธาตุน้ำที่ผลักดันพลังงานให้กับดาวพฤหัส ๕ ในจังหวะที่สอง ซึ่งเมื่อรวมเอาความหมายธาตุเข้ามา ร่วมโครงสร้าง ก็จะได้ความหมายวิจิตรพิสดารมากขึ้น
แต่ที่กล่าวมาข้างต้นยังเป็นการอ่านเรือนแบบพื้นฐาน ซึ่งในการแปลค่าของการพยากรณ์ได้ถึงจุดนี้นั้น ท่านที่ยังไม่เคยฝึก อาจจะใช้เวลาถึง 1-2 ปี ที่จะทำให้เกิดความลื่นไหลของคำพยากรณ์ และพยากรณ์ดวงได้อย่างไม่ติดขัด แต่ถ้าท่านใดคิดว่าง่ายไม่ยากเลย ก็ต้องลองฝึกดูและพยากรณ์ดู ให้ไหลลื่นได้ทุกครั้ง แล้วท่านจะเข้าใจเอง ในความยากของการแปลดาวและธาตุ

 

ในกรณีดวงตัวอย่างข้างต้น ผมจะเน้นขยายความที่ดาวอังคาร ๓ มากเป็นพิเศษ ทำให้หลายท่านที่อ่านบทความนั้น คงจะสงสัยว่า ทำไมต้องอ่านเช่นนี้ และการอ่านในจังหวะต่อไปนั้นคือดาวพฤหัส ๕ ผมไม่เน้นการแสดงผลมากนัก


เนื่องจากในการพยากรณ์ดวงชะตานั้น ระบบเรือนจะมีจุดที่เป็นพลังงานแสดงผลอย่างจริงจัง อยู่ในจังหวะของดาวลอยของเจ้าเรือนที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนของเรื่องราว ไม่ใช่ว่าอ่านเรื่องจากดาวอังคาร ๓แล้วไปเน้นที่ดาวพฤหัส ๕ ความหมายและน้ำหนักของเรื่องราวก็จะผิดจุดประสงค์ ทำให้การอ่านและการพยากรณ์นั้น หลุดจากข้อมูลที่แท้จริง


จุดนี้เป็นปัญหา ที่แก้ไม่ตกของหลายๆท่านที่ใช้ระบบการอ่านพยากรณ์แบบเรือนชะตาอยู่ แม้ผู้ที่ฝึกมาหลายปีก็ยังติดขัดเนื่องจาก เกิดการจับจุดไม่ถูก หลายท่านไปใช้ความหมายของ แฝงเรือน แฝงดาว ร่วมเรือน จนค่าความหมายหลักผันผวน โดยข้อเท็จจริงแล้ว หมายถึงกำลังให้ความสำคัญกับจุดเสริมมากกว่าจุดหลัก ตรงนี้นั้นท่านจะแก้ไขได้ด้วยการเน้นน้ำหนักของเรื่องราวกลับไปที่จุดหลัก คืออ่านดาวในจังหวะที่หนึ่งและสองให้มากๆนั่นเอง


ในเรื่องของระบบธาตุนั้นจะเข้ามาตีกรอบ ทำให้ความหมายดาวนั้น แสดงผลออกมาทางเชิงที่ธาตุดาวและธาตุราศีบังคับผลอยู่ ไม่สามารถที่จะแสดงผลเป็นอื่นได้ด้วยความหมายของมันโดยบริสุทธิ์ หากแต่มีดวงดาวอื่น มาแสดงผลร่วม มาทำความสัมพันธ์ในเชิงมุมดาวพลังงานที่เราอ่านได้จากดาวหลักนั้น ก็จะถูกผสมผสานขึ้น แต่ก็ต้องอ่านเน้นไปที่ดาวดวงหลักเพื่อเน้นย้ำพลังงาน


อย่างในดวงชะตานี้นั้น ให้จับที่ดาวอังคาร ๓ ที่ราศี ธาตุไฟธนูเป็นหลัก และมองไปที่ราศีมิถุน ซึ่งทำมุมเล็งอยู่ มีดาวราหู ๘ ลอยอยู่ที่ราศีมิถุน ดาวอังคาร ๓ ในราศีธาตุไฟดวงนี้ ได้รับกระแสจากดาวราหู ๘ ในราศีธาตุลม ซึ่งความหมายของดาวราหู ๘ ที่ส่งพลังงานมาเสริมความหมายของดาวอังคาร ๓


ทำให้อังคาร ๓ ดวงนี้มีความกล้าได้กล้าเสียมากขึ้น และมักตัดสินใจไปตามความหลงและความเชื่อของตนเอง ดาวราหู ๘ นั้น ดึงกระแสธาตุลมไปส่งพลังงานให้ดาวอังคาร ๓ จากตรงนี้ก็จะสร้างความผันผวนให้กับชีวิตของเจ้าชะตา เมื่อดาวอังคาร ๓ ตั้งฐานรับพลังงานราหู ๘ ในเรือนกะดุมภะ ก็จะสร้างความไม่แน่นอนให้กับเรื่องทรัพย์สินการเงิน ดาวราหู ๘ นั้นแสดงผลในราศีมิถุนเรือนของดาวพุธ ๔ มรณะ ก็เท่ากับว่าจะมีส่วนเสียหายในเรื่องการเงิน ที่เกิดขึ้นกับสัญญาเอกสาร ซึ่งกระแสเหล่านี้ถ้าจะจับการพยากรณ์อย่างละเอียดนั้น ดาวราหู ๘ เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ ก็จะหมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัย และเหล่าเครือญาตินำเรื่องวุ่นวายเรื่องการเงินมาสู่ ซึ่งผลกระทบตรงนี้นั้น ส่งกระแสไปที่ดาวอังคาร ๓ ทำให้ดาวอังคาร ๓ ที่เป็นตนุนั้น ยิ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหา และเรื่องวุ่นวายต่างๆที่จะมีเข้ามา และกระแสดาวอังคาร ๓ ในราศีธาตุไฟเรือน พฤหัส นี้จะส่งผลถึงปัญหาเรื่องกฤหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินในอนาคตด้วย


ในการแสดงผลอย่างเบานั้น ที่ดาวราหู ๘ ส่งกระแสถึงดาวอังคาร ๓ นั้นจะทำให้เก็บเงินไม่อยู่ใช้เงินเก่ง เป็นคนกล้าใช้กล้าจ่าย ทำให้การเงินนั้น มักจะชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่ก็ยังดีที่มีดาวพฤหัส ๕ ที่เป็นเกษตรเรือนในของดาวอังคาร ๓ คอยให้ความช่วยเหลืออยู่
ในกรณีที่ดวงดาวใดดวงหนึ่งส่งกระแสถึงไม่ว่าจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งก็ตาม จำเป็นต้องส่งกระแสธาตุไปร่วมด้วย ซึ่งการส่งกระแสธาตุไปร่วม ในเชิงมุมนี้ จะทำให้ แม้ว่าดาวอังคาร ๓ และดาวราหู ๘ เมื่อเล็งกัน แต่อยู่ต่างราศีจากตัวอย่าง ก็จะส่งกระแส ไม่เหมือนกัน แม้เป็นดาวลอยอยู่ในเรือนมรณะ และเรือนกะดุมภะ พลังงานธาตุ นั้นก็จะทำให้เกิดความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างนี้ ต้องค่อยมองและค่อยผสมธาตุถึงจะเห็น


ดาวราหู ๘ นี้นอกจากส่งพลังงานด้านความผันผวนให้กับอังคาร ๓ ในราศีธาตุลมแล้วยังส่งความหมายมรณะและธาตุลม ไปถึงดาวอังคาร อีก คือชีวิตมักจะต้องเดินทางไกล จากแรงของธาตุ ลม มรณะ และดาวราหู ๘ กับดาวอังคาร ๓ ก็เป็นการสัญจรไกล เมื่อดาวราหู ๘ เป็นเจ้าเรือนพันธุ ก็มิใช่แค่สัญจรไกลอย่างเดียว มันจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ บ่อยๆด้วย


แต่โดยส่วนรวมนั้นดาวราหู ๘ ดวงนี้แม้เป็นคู่ธาตุกันกับดาวอังคาร ๓ แต่ผลที่ส่งให้โดยส่วนมากก็จะเป็นโทษ เนื่องจากราหู ๘ นั้นอยู่ราศีธาตุลม ส่งกระแสให้ดาวอังคาร ๓ ในราศีธาตุไฟ เมื่อมีลมพัดเข้ามา ไฟชั้นสามของราศีธนูก็เพิ่มแรงขึ้น ดาวอังคาร ๓ ก็จะรับทั้งแรงลมแรงไฟที่มากขึ้นจึงทำให้เจ้าชะตาลำบากมากต้องดิ้นรนมาก ด้วยธรรมชาติของดาวอังคาร ๓ เป็นธาตุลม ที่มีความแรง และเร็ว เมื่อธาตุลมจากราหู ๘ มากระพือไฟ ให้แรงขึ้น กระแสอังคารจึงร้อนรนมากขึ้นเป็นทวีคูณ


แต่ก็จะส่งผลดีในการดีดตัวการแข่งขัน ซึ่งเป็นเหตุจากราหู ๘ก็ตาม แต่กลับส่งผลเสียด้านความสุขในชีวิตที่มนุษย์ควรจะเป็น
การอ่านผสมกระแสธาตุโดยมุมเล็งนี้ เป็นเพียงองค์ประกอบจุดหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง ยังมีสื่อกระแสพลังงานที่ส่งผลถึงกันอีกมากมาย ทำให้ชีวิตๆหนึ่ง มีเรื่องราวให้เรามองจาก 10 ดาว 12 เรือน 4 ธาตุนี้ไม่รู้จบ

 

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.