จันทร์, 22 มกราคม 2018
Home
เรื่องธาตุที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๓

ดวงดาวและธาตุของดวงดาวต่างๆนั้น เมื่อมาอยู่ในธาตุราศี ก็จะถูกพลังงานของธาตุราศีนั้นเข้าไปผสมผสาน ทำให้ความหมายของดวงดาวนั้น เกิดการแปรค่าใหม่ การแปรค่าใหม่ของดวงดาวและธาตุของดวงดาวนั้น จะทำให้ค่าความหมายต่างๆเปลี่ยนแปลงไป ต่างจากเดิม ซึ่งการส่งพลังงานแตกต่างจากเดิมนี้ ก็จะเป็นผลทำให้การพยากรณ์ด้วยความหมายของดวงดาวนั้น มีการขยายตัวขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งถ้าใช้การอ่านแบบ ระบบเรือนชะตานั้น พลังงานธาตุจะมีการส่งพลังงานกันในแบบแนวตรง คือ พลังงานจากเจ้าเรือนก็จะส่งพลังงานไปอย่างต่อเนื่อง จวบจน สิ้นระบบสามจังหวะ หรือการพยากรณด้วยระบบเรือน
ส่วนในระบบการอ่านมุมดาวหรือเชิงมุมนั้น พลังงานดาวและธาตุ จะมีทั้งการส่งและการรับพลังงาน ซึ่ง แตกต่างจากระบบเรือน ในตรงนี้นั้นไม่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สิ่งที่ต้องทำในขั้นแรกคือการชำระความหมายของดวงดาวกับธาตุ ซึ่งผมจะยกบทความบางบทที่ผมเขียนในนิตยสารฉบับหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นมุมมองของความเข้าใจ

ดวงอังคาร ๓ ที่อยู่ในราศีธาตุต่างๆ ดาวอังคาร ๓ เป็นดวงดาวของโทสะและการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นความขยันการรุกไล่ ความจริงจังและการทุ่มเท ดวงอังคารเป็นดวงดาวที่เน้นการแสดงออกถึง80% แทบจะเป็นดวงดาวที่ส่งผลด้านแสดงออกสูงที่สุด จากพลังงานที่ผลักดันในการสาดงออกนี้ทำให้ดาวอังคาร มีความเด่นชัดในการแสดงตัว ไม่ว่าจะอยู่ในผู้หญิงหรือผู้ชาย หากดาวอังคารมีผลแรง ก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์โกรธ ชอบ รัก แสดงออกมาอย่างชัดเจน ธาตุต่างๆจะขัดเกลาดาวอังคาร ให้เกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงไปจากความหมายอังคารแท้ๆ แต่จะไม่เปลี่ยนไปจนทิ้งความเป็นอังคาร


ดาวอังคาร ๓ ในราศีธาตุไฟ ดาวอังคารเป็นดวงดาวแห่งการแสดงออก การต่อสู้ ความขยัน ความกล้า เมื่อมาอยู่ราศีธาตุไฟ ความเร้าร้อนของธาตุไฟในราศี จะทำให้ดาวอังคาร ๓ ส่งผลแรงขึ้น มีโทสะมากขึ้น การที่มีโทสะมากขึ้นกว่าแต่เดิมนั้นทำให้ดาวอังคาร ๓ ส่งผลแรงอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของอารมณ์ ในการโกรธและการโมโหบางครั้งถึงกับยั้งตนเองไม่อยู่ ธาตุไฟเป็นธาตุที่ส่งผล กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น เมื่อดาวอังคาร มีความหมายถึงความขยันความจริงจัง ก็จะกระตุ้นให้มีความขยันมากขึ้น ความจริงจังกับชีวิตสูงขึ้น จึงไม่แปลกที่ดาวอังคารในธาตุไฟจะขยันมาก และเวลาในการทำงานของเขาจะจริงจัง แต่มักเต็มไปด้วยอารมณ์ หากใครเข้าไปขัดเขาในเวลาเขาทำงานอยู่


ดาวอังคารเป็นดวงดาวที่ไม่ค่อยเข้าใจถึงจิตใจผู้อื่น ในเวลาอังคารแสดงออกนั้นเมื่อผสมธาตุไฟในราศี จึงเป็นการแสดงออกแบบกร้าวแกร่ง บางครั้งก็จะไม่ค่อยสนใจบุคคลรอบข้างว่าจะมองตนเองอย่างไร ทำให้มักเกิดความไม่พึ่งพอใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนรอบข้าง แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้แสดงออกเพราะดาวอังคารนั้นเมื่อผสมธาตุไฟแล้วจะแรง และดุดันในเรื่องของอารมณ์
ดาวอังคารเป็นดวงดาวที่แสดงออกถึงแรงกาย บุคคลที่มีดาวอังคารอยู่ราศีธาตุไฟนั้นร่างกายจะแข็งแรง เลือดลมจะสูบฉีดดี จะมองได้ชัดตอนโมโห และตอนโกรธหน้าจะแดงขึ้นทันที(ยิ่งถ้าดาวตนุลัคณ์หรือลัคณาสัมพันธ์ดาวอังคาร)


หลายๆกรณีในทุกๆองค์กรการทำงานจะเห็นคนในลักษณะนี้มาก อังคารจะมีทักษะในเรื่องความขยันและทักษะการทำงานเฉพาะด้านได้ดี ซึ่งในที่ทำงานจะต้องมีคนแบบนี้สักคนหนึ่งเพื่อเป็นตัวผลักดันงาน แต่บางครั้งก็จะเห็นเขาไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้อะไรที่ดีๆเหมือนเพื่อนๆร่วมงาน เนื่องจากเขาทำงานเก่งแต่ไม่ละเมียดละไมในการทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมงาน ทำให้อยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้น


ดาวอังคาร ๓ ในราศี ธาตุน้ำ เป็นราศีที่ทำหน้าที่ลดภาวะความรุนแรงของดาวอังคารลงได้ดี ทำให้ดาวอังคาร ที่คงอยู่ในราศีธาตุน้ำมีความเยือกเย็นเข้าผสม เดิมนั้นดาวอังคาร ๓ เป็นดวงดาวที่จริงจัง จนมีโทสะ มีโอกาสในการมีปัญหาทั้งเรื่อง การชกต่อยเรื่องอุบัติเหตุ แต่ดาวอังคารเมื่อมาอยู่ราศีธาตุน้ำ ซึ่งเป็นธาตุแห่งความเย็น จะหมายถึงความเย็นของอารมณ์ก็ได้ ทำให้เวลาที่จะโกรธและการมีโทสะ นั้นมีความเย็นของอารมณ์มาแทรกซึม ทำให้ยับยั้งอารมณ์บางส่วนอยู่ได้ หลายๆครั้งจึงมักเห็นผู้ที่มีดาวอังคารอยู่ราศีธาตุน้ำนั่งใจเย็นมองเหตุการณ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้ใช่อารมณ์เต็มที่ แต่ไม่ได้หมายว่าจะใช้อารมณ์ไม่เป็น
ดาวอังคารเป็นดวงดาวแห่งความขยันขันแข็ง เมื่อมาอยู่ราศีธาตุน้ำนั้น ความขยันขันแข็งไม่ได้ลดลง แต่เมื่อกระทำงานใดๆแล้ว อารมณ์ก็ไม่ได้เร่งเร้าตนเองหรือบีบคั้นตนเองมากนัก แต่ก็มีความขยันอยู่ในลักษณะที่ดี ไม่ร้อนรนไม่วู่วาม ไม่ใช้อารมณ์กับคนรอบข้าง ทำให้โครงสร้างของผุ้ที่มีดาวอังคารอยู่ราศีธาตุน้ำนี้ มีคนนิยมและมีเพื่อนคบค้าพอควร


ในเรื่องความกล้าและการแสดงออก ก็ไม่รุนแรง มีความกล้าแต่ไม่เน้นโทสะ จนกว่าจะเหลืออดจริงๆ วิญญาณอังคาร ๓ เดิมจึงเข้าสิงบ้างบางครั้ง แต่เมื่ออยู่ราศีธาตุน้ำ ภาวการณ์ตัดสินใจชัดเจนของดาวอังคาร ๓ นั้น จึง มักไม่เด็ดขาด การตัดสินใจ ต้องมองสถานการณ์รอบข้าง ไม่วู่วาม ใจเย็นรอเวลาได้


ดาวอังคาร ๓ ในราศีธาตุลม ดาวอังคาร ๓ ทั่วไปนั้นจะแสดงผลถึงความเอาจริงเอาจังการทุ่มเท การต่อสู้ฟันฝ่า ทั้งยังกระฉับกระเฉง มีอารมณ์โทสะง่าย แต่เมื่อมาอยู่ในราศีธาตุลม จะทำให้ความจริงจัง และความขยันนั้น แทนที่จะทำตลอดกับเป็นกระทำเพียงช่วงจังหวะหนึ่งๆเท่านั้น ไม่ขยันไม่จริงจังตลอด แต่จะดีในลักษณะของการเดินทางไกล การสัญจรไปๆมาๆ ลักษณะของการทำกิจกรรมในที่สูงหรือบนอากาศ บนท้องฟ้า เช่นการเดินทางไกลบนเครื่องบินเครื่องร่อน เพราะดาวอังคาร ๓ นี้เป็นธาตุลมแต่แรกเริ่มตามธาตุดาว ส่วนที่แสดงออกไปในทางอารมณ์นั้นก็จะโมโหง่ายขึ้นอารมณ์ขึ้นเร็วลงเร็ว แปรปรวนง่ายมาก เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหาย เดี๋ยวขยัน เดี๋ยวขี้เกียจ


หลายๆครั้งผมเองเห็นนักบินหลายท่านและแอร์โฮสเตสลายท่าน ดาวอังคารอยู่ในราศีธาตุลม ทำให้เดินทางบ่อย รวมถึงทหารอากาศ และอีกหลายๆส่วนเกิดขึ้นกับคนที่มักเร่ร่อนมักเปลี่ยนแปลงงาน บางครั้งก็เป็นคนอารมณ์ไม่แน่ไม่นอน แต่การตัดสินใจต่างๆนั้นเฉียบขาดและเด็ดขาดในช่วงระยะสั้นๆ และจะไม่อดทนต่อการงานที่ต้องต่อเนื่องยืดยาว เนื่องจากธาตุลมของราศีจะพาให้อังคาร ๓ นั้นอยากเปลี่ยนแปลง โดยจะสรุปง่ายๆว่าดาวอังคารในราศีธาตุลม เป็นดาวอังคารที่เน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงการสัญจร


และถ้าหากเป็นจุดสำคัญของดวงชะตาเช่นตนุหรือกุมลัคณาด้วยแล้วก็จะทำให้ชีวิตมีความไม่แน่นอนหลายอย่างและมักมีการเดินทางไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศบ่อยมาก ชีวิตมักอยู่กับที่ไม่ได้ มีเหตุอันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดต่อเนื่องไปจนหมดแรงนั่นแหล่ะ
ดาวอังคาร ๓ ในราศีธาตุดิน ดาวอังคารในราศีธาตุดินนี้เป็นดาวอังคารที่แข็งแกร่งที่สุด ดาวอังคารที่อยู่ในราศีธาตุดิน จะมีความชัดเจนในเรื่องของความขยันความอดทน ธาตุดินของราศีจะขับพลังงานของดาวอังคารที่เป็นความหมายขยันและจริงจังนั้นก่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นช่างฝีมือหรือไม่ใช่ช่างฝีมือก็ได้ แต่จะเน้นให้เกิดทักษะความชำนาญการในงานนั้นๆที่พึ่งกระทำ ดาวอังคารดวงนี้จะทำงานที่ใดก็จะอยู่กับที่นั้นอาชีพนั้นนาน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เป็นดาวอังคารที่จะแบกรับงานหนักๆเรื่องหนักๆได้ดี โดยไม่ปริปากบ่น


นอกเหนือจากนั้นถ้าเป็นในเรื่องของอารมณ์ก็จะระงับอารมณ์ของตัวเองได้ดี แต่ไม่ได้ผ่อนหนักผ่อนเบาเหมือนดาวอังคารธาตุน้ำ ธาตุดินนั้นเป็นธาตุช้า และธาตุคงที่ ทำให้อารมณ์ต่างๆนั้นที่จะแสดงออกกลับมีการระงับได้ และกดอารมณ์ของตนเองลงได้
โดยส่วนมากผมจะพบเจออังคาร ๓ ราศีธาตุดินนี้ในบุคคลที่ประกอบอาชีพช่างผู้ชำนาญงาน วิศวกร สถาปนิก เพราะพวกเขาเหล่านี้ได้อาศัยพลังงานของดาวอังคารธาตุดินนี้อย่างชัดเจน แต่ก็มีหลายคนที่ไม่ได้ทำงานอยู่ในประเภทดั่งกล่าว แต่กลับเป็นผู้ที่มีความชำนาญในงานที่ทำ และก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงในอาชีพ ทั้งยังมีจิตใจมั่นคง ไม่โอนเอียงง่าย แม้งานหนักเกินที่คนทั่วไปทำงานได้ พวกเขาเหล่านั้นก็ทำได้ดี


แม้พวกเขาจะไม่แสดงออกในเรื่องอารมณ์แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่โกรธ การโกรธของอังคารราศีธาตุดินนี้ จะไม่โวยวาย แต่จะนิ่ง ยิ่งโกรธยิ่งนิ่ง ทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่น่ากลัว และเมื่อถึงแรงโกรธสูงสุดก็จะเป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิด เพราะอดทนอดกลั้นมานาน เมื่อปรากฏเป็นอารมณ์ก็จะรุนแรง และโหดพอดู เพราะการแสดงออกของอารมณ์เนื่องจากมีการไตร่ตรองแล้วว่าทนไม่ได้ จึงไม่มีอะไรที่จะสามารถยั้งเขาไว้ได้อีก


นี่คือดาวอังคาร ๓ ทั้งสี่ธาตุ มีความหมายที่แตกต่างกันมากมาย มีการแสดงออกต่างกัน มีผลกระทบต่างกัน ลองเอาไปใช้ทายในดวงท่านดูนะครับแล้วจะเห็นความต่าง

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.