จันทร์, 22 มกราคม 2018
Home
เรื่องธาตุที่ข้าพเจ้ารู้จัก ๑๐

ในการอ่านดวงด้วยระบบธาตุนี้ จะขับความหมายของดวงดาวให้เด่นชัดขึ้น ไม่ว่าจะใช้คู่กับระบบเรือนชะตา หรือระบบมุมดาว ก็สามารถนำไปใช้ร่วมอย่างชัดเจน และสามารถแยกแยะความหมายของพระเคราะห์คู่ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะนักพยากรณ์หลายท่านที่ใช้พระเคราะห์คู่เป็นหลักในการพยากรณ์ จะมีการยึดค่าความหมายของเพราะเคราะห์คู่อย่างตายตัว ซึ่งบ้างก็ใช้ได้ผลบ้างก็ดูเหมือนว่าจะใช้ความหมายไม่ได้ชัดเจน


ซึ่งจริงๆแล้วความหมายของพระเคราะห์คู่นั้นมาจากความหมายของพระเคราะห์เดี่ยว สองดวงรวมกัน และเกิดความหมายเฉพาะขึ้น เช่น เช่นคู่ ดาวอาทิตย์ ๑ กับดาวจันทร์ ๒ ในตำราก็มีทั้งคู่ครอบครัว คู่หมู่คณะ หรือคู่สตรีเป็นใหญ่ บ้างก็ใช้เป็นคู่ขัดแย้งในหมู่คณะ ซึ่งเป็นที่น่ามองมากว่าเมื่อไหร่เราจะใช้พระเคราะห์คู่นี้ในความหมายนี้เมื่อไหร่ ซึ่งหลายท่านที่เชาว์ปัญญาดีก็จะกล่าวว่าใช้เรือนสิ ถ้าเรือนดีก็ใช้ความหมายของพระเคราะห์คู่ไปทางที่ดี ถ้าเรือนไม่ดีก็ใช้ความหมายพระเคราะห์คู่ไปในทางที่ไม่ดี


ครับนั่นเป็นทางออกทางหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะหลายท่านก็คงจะเคยใช้แล้วบางดวงตรงบางดวงไม่ตรง ก็พยายามหาทางออกกันต่อไป แต่ในการอ่านและการพยากรณ์ในระบบธาตุนี้สามารถจำแนกความหมายของพระเคราะห์คู่ให้จำแนกออกมาว่าราศีธาตุใดควรจะใช้ความหมายใด จากความหมายทั้งหลายที่มีอยู่ในตำรา

 ในกรณีพระเคราะห์คู่ที่ยกมาจะเห็นได้ว่า ดาวพฤหัสกับดาวจันทร์ กุมกันอยู่ในราศีธาตุต่างๆ ทั้งสี่ธาตุ ซึ่งความหมายของพระเคราะห์คู่นี้จะเปลี่ยนไปตามกระแสธาตุ ในกรณีการอ่านแบบนี้ขั้นพื้นฐานนี้ผมจะยกความหมายตำแหน่งมาตรฐานออกไปก่อนเพื่อความไม่สับสน ซึ่งจริงๆแล้วเวลาการอ่านธาตุในดวงชะตาจริงนั้น ถึงแม้นำความหมายตำแหน่งมาตรฐานเข้ามาก็ไม่แตกต่างกับการอ่านในเชิงนี้เท่าไหร่นัก


ดาวพระเคราะห์คู่ พฤหัส ๕ จันทร์ ๒ ในราศีธาตุไฟ เป็นธาตุแห่งความเร้าร้อนความรุกเร้ารุนแรง ถ้าจะอ่าน ความหมายของความคิดของพฤหัส เมื่อมาผสมธาตุไฟก็จะเร้าร้อน เชื่อมั่นดื้อดึง ถ้าพฤหัสแปลว่าผู้ใหญ่ก็จะอ่านได้ว่าผู้ใหญ่ที่มีความคิดเร้าร้อนเจ้าอารมณ์ มีความแข็งแกร่งมากในความคิด ไม่ค่อยยอมใครมากนัก ถ้าอ่านว่าการศึกษาก็จะทายได้ว่าเป็นการกระตือรือร้นในการศึกษา ความเร้าร้อนและการแข่งขันทางปัญญา ส่วนความหมายจันทร์ในราศีธาตุไฟนั้น ก็เป็นมโนภาพและจินตนาการที่เร้าร้อน ทำให้กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ ถ้าเราจะอ่านแบบรวม(รวมความหมายของสองดวงดาวนี้ในบุคคลเดียวกัน) ก็จะได้ว่า เป็นคนเจ้าอารมณ์ ถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่เชื่อมั่นตนเองมาก เชื่อมั่นปัญญาของตนเอง มีความอดทนยอมในขีดจำกัด ชอบในการช่วยเหลือแบบบังคับคนอื่นให้ทำตาม ชอบสอนผู้อื่นแบบเอาความคิดของตนเองไปขัดแย้งความคิดของคนอื่นนี่คือแบบอ่านรวมเป็นบุคคลเดียว ถ้าจะอ่านแยก (หมายถึงอ่านแยกดาวเป็นดวงดาวละบุคคล) ก็มักจะมีความคิดขัดแย้งกับผู้ใหญ่ และในบางครั้งก็จะใช้อารมณ์โต้แย้งออกมา แบบไม่พอใจ ชีวิตมักจะถูกผู้ใหญ่บังคับ และจะกระทบกระทั่งกันบ่อย และถ้าตนเองได้เป็นผู้ควบคุมผู้อื่น ก็จะใช้อารมณ์ในการบริหาร เชื่อมั่นความคิดของคนเองเกินไปจนไม่ค่อยพอใจผู้ใต้บังคับบัญชา


นี่คือพฤหัสและจันทร์ในราศีธาตุไฟ แต่เป็นการอ่านธาตุแบบหยาบๆนะครับ ซึ่งถ้าเรียนเรื่องธาตุกันจริงๆการอ่านจะแยบยลและพิสดารกว่านี้มาก ต่อไปเป็นพฤหัสกับจันทร์ในราศีธาตุน้ำ


ดาวพฤหัสเป็นดาวความคิดและปัญญา เมื่ออยู่ในราศีธาตุน้ำก็มีความแช่มชื่นเข้ามาทำให้เกิดความเยือกเย็นในระดับความคิด ไม่เร้าร้อนไม่แข่งขัน แต่จะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป มองเหมือนผู้ใหญ่ที่ใจดีอารมณ์ดี เปิดรับความคิดของผู้อื่นได้ง่าย ถ้าจะอ่านเป็นการศึกษาก็จะเป็นการศึกษาแบบเรื่อยๆ ราบรื่น ความเชื่อมั่นในปัญญาที่มีก็คลายลง เป็นเหตุเป็นผลแบบอลุ่มอลวย มีความเข้าใจในประสบการณ์ชีวิตสูง ไม่ขัดแย้งความคิดกับผู้อื่น ดาวจันทร์ในราศีธาตุน้ำ มีอารมณ์อ่อนโยน จนอ่อนแอ ไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ มักห่วงคนรอบข้างมากกว่าตัวเอง เมื่อนำมาอ่านรวมกัน (รวมความหมายทั้งสองดวงดาวเป็นบุคคลเดียว) จะทำให้เป็นผู้ที่มีความคิดแบบอ่อนโยน ใจอ่อน เป็นผู้ที่มีความคิดไม่แข็งกร้าว ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จนในบางครั้งเหมือนจะช่วยเหลือเขามากเกินไป มักปรึกษาหารือกับคนในครอบครัว และตั้งรับอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีโยไม่โต้แย้ง นี่คือการอ่านรวมแบบบุคคลเดียว ถ้าจะอ่านแยก (หมายถึงอ่านแยกเป็นดวงดาวละบุคคล) ก็เป็นลักษณะของการเชื่อฟังคำสั่งของผู้อื่น มักได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดี ถ้าตนเองเป็นผู้ใหญ่ก็จะมองลูกน้องบริวารอย่างใจเย็น ค่อยๆเข้าใจเหตุผลในความคิดของบริวาร จนบางครั้งดูเหมือนจะห่วงบริวารมากกว่าตนเอง มักได้รับความรู้และคำปรึกษาจากผู้ใหญ่รอบข้าง นี่คือการอ่านแยก


ซึ่งทั้งสองตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า พระเคราะห์คู่เดียวกันเมื่ออยู่ต่างธาตุก็มีความหมายแตกต่างกัน มีความพิสดารในการแปลและการอ่านไม่เหมือนกัน ด้วยธาตุไฟนั้นเป็นธาตุเร้าร้อนดวงดาวใดไปอยู่อาศัยก็จะเกิดความเร้าร้อนความทะเยอทะยานตามเป้าหมาย ทำให้ชีวิตมักเต็มไปด้วยการขัดแย้งการแข่งขัน ไม่ว่าพ่อกับลูก ลูกน้องกับหัวหน้า ตนเองกับบริวาร ส่วนในธาตุน้ำ ก็จะเน้นความสุขความราบรื่น ความค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้อารมณ์และความคิด มีความละเมียดละไมสูง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจึงมีมาก ด้วยธาตุน้ำเป็นธาตุที่เยือกเย็นไม่ขัดแย้ง จึงไม่ขัดแย้งกับผู้อื่นในเรื่องความคิด การยอมตามความคิดผู้อื่นและการเชื่อใจผู้อื่นจึงเกิดขึ้น นี่คือความหมายของดวงดาวทั้งสองในธาตุที่ต่างกัน

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.