จันทร์, 22 มกราคม 2018
Home
จตุรงคโชค สื่อนำโชค(ดีหรือร้าย)ประจำชีวิต ๒

การวิเคราะห์ว่าอะไรในจาตุรงคโชคเป็นโทษหรือเป็นคุณต่อชะตาในเรื่องอะไร จำเป็นต้องพิจารณาดวงชะตาโดยละเอียด เช่นเดียวกับเกิดกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องทำการตรวจสอบร่างกายโดยละเอียด   แต่ในกรณีทั่วไปอาศัยหลักสุขศึกษาบำรุงและรักษาร่างกายก็ใช้ได้    ในที่นี้จึงจะนำหลักเกณฑ์ทั่วไปมาแนะนำแนวทางสำหรับเลือกสิ่งเป็นมงคลที่ส่งเสริมชะตาและเลี่ยงสิ่งอัปมงคลที่เป็นโทษนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ชะตา โดยอาศัยวันเกิดเป็นหลัก เพียงประการเดียว   ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

               

ของ ๔ อย่างในจาตุรงคโชค มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างกว้างขวาง ได้แก่ “อักษร” ที่ใช้ตั้งชื่อตัวหรือชื่อสถานที่

 

แต่ปรากฏว่าความเข้าใจในเรื่องอิทธิพลของอักษรยังคลาดเคลื่อนอยู่มาก   ในข้อที่เข้าใจอักษร “ศรี” มีอิทธิพลในด้านให้คุณ   และอักษร “กาลกิณี” มีอิทธิพลในด้านให้โทษ ในทำนองเดียวกับเข้าใจเอาง่ายๆ ว่าน้ำหอมดีกว่าน้ำอุจจาระ ซึ่งไม่เป็นความจริงและไม่ถูกต้องในบางกรณี เช่น กรณีเอาน้ำหอมไปหยอดตา น้ำหอมก็เกิดเป็นโทษ และเอาอุจจาระไปรดพืชผัก น้ำอุจจาระก็จะกลับให้คุณเพราะเป็นปุ๋ยทำให้พืชหรือผักเจริญงอกงาม

 

ความเข้าใจว่าอักษรกาลกิณีเป็นอัปมงคลให้โทษ ทำให้บางท่านที่เผอิญไปถูกทัก หรือ่านตำราพบว่าในชื่อของตนมีอักษรกาลกิณีอยู่ถึงกับขวัญเสีย

 

เพื่อเป็นการยืนยันให้ผู้อ่านมั่นใจว่า อักษรกาลกิณีมิใช่อักษรอัปมงคลที่ให้โทษเสมอไป ที่ให้คุณก็มี จึงขอนำบุคคลที่มีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อในตำแหน่งที่มีอิทธิพลสำคัญ คือเป็น อาทิอักษรได้แก่อักษรตัวนำ และอันตอักษรได้แก่อักษรตัวท้าย   มาให้ท่านได้เห็นประจักษ์กับตา

 

ยุพา อุดมศักดิ์   ดร.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   รัฐมนตรีหญิงคนเดียวในคณะรัฐบาลปัจจุบัน   เกิดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๗๑   ตรงกับวันศุกร์   อักษร ย ตัวนำหน้าเป็นกาลกิณี

 

สุธี สิงห์เสน่ห์   นายกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง   เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๗๑   ตรงกับวันอาทิตย์   อักษร ส ตัวนำหน้าเป็นอักษรกาลกิณี

 

ดำริ น้อยมณี   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   เกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๗   ตรงกับวันศุกร์   อักษร ร ตัวท้ายเป็นอักษรกาลกิณี

 

เป็นที่ยอมรับกันว่า บุคคลที่สามารถก้าวขึ้นถึงขั้นได้เป็นเสนาบดีนั้น   ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาอันสูงส่ง   เมื่อเป็นเช่นนี้จะว่าอักษรกาลกิณีเป็นอักษรอัปมงคลมีแต่โทษได้อย่างไร   ถ้าผู้อ่านจะลองตรวจรายชื่อรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลปัจจุบันดู จะพบว่าในจำนวน ๔๒ ท่านนั้น มีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อไม่น้อยเลยทีเดียว   ทั้งที่เป็นอักษรตัวนำ ตัวตาม ตัวผสม ตัวท้าย ครบทุกขบวน   เพราะฉะนั้นท่านผู้อ่านที่มีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ น่าจะพอเลิกขวัญอ่อนกังวลใจได้แล้วกระมังครับ

 

สิ่งให้คุณให้โทษที่นำมาเสนอให้เลือกหรือให้เลี่ยงดังกล่าวต่อไปนี้ ขอได้โปรดเข้าใจว่า สิ่งนั้นๆ มิได้แสดงอิทธิพลหรือให้ผลอยู่ตลอดเวลา   อุปมาดั่งแมลงวันหรือหนูที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ให้โทษร้ายฐานที่เป็นพาหะของเชื้อโรคอย่างสำคัญ สำหรับในยามปกติโทษของสัตว์ทั้งสองประเภทก็ดูไม่สู้กระไรนัก   แต่ในยามที่เกิดอหิวาต์หรือกาฬโรคระบาด สัตว์ทั้งสองนั้นจะแสดงพิษแสดงโทษอย่างร้ายแรง   จาตุรงคโชคที่เป็นโทษจะซ้ำเติมเวลามีเคราะห์ ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก

 

การเลือกสิ่งที่เป็นมงคลและเลี่ยงสิ่งที่เป็นอัปมงคล จึงเท่ากับเตรียมสิ่งที่จะส่งเสริมชะตา เมื่อถึงคราวมีโชค และป้องกันการซ้ำเติมแบบผีซ้ำด้ามพลอยในยามที่ชะตามีเคราะห์

 

                ท่านที่เกิดวันอาทิตย์

                ควรเลี่ยง   สี   ชมพู   เขียว   แดง    

                อักษร   จ   ฉ   ช   ซ   ฌ   ญ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ณ

                ควรเลือก   สี   ม่วง   ดำ   น้ำเงิน   ฟ้า   เหลืองอ่อน   ขาว   ครีม   นวล

                ชื่อตัวหรือชื่อสถานที่   อักษรนำควรใช้   ก   ข   ค   ฆ   ง   ด   ต   ถ   ท   ธ   น

                อักษรตัวตามหรือตัวผสม ใช้ตัวอะไรก็ได้   ยกเว้นพวกที่ควรเลี่ยง

               

               ท่านที่เกิดวันจันทร์

               ควรเลี่ยง   สี   น้ำเงิน   ฟ้า   ม่วง   ดำ   แสด   ส้ม   น้ำตาล   หมากสุก    

               อักษร   ด   ต   ถ   ท   ธ   น   บ   ป   ผ   ฝ   พ  ฟ   ภ   ม   ศ   ษ   ส   ห   ฬ   อ   ฮ

               ควรเลือก   สี   เขียว   แดง   เทา

               ชื่อตัวหรือชื่อสถานที่   อักษรนำควรใช้   ย   ร   ล   ว   หรืออักษร อ ที่ไม่มีสระผสม และออกเสียงเป็น อะ หรือ ออ  

               อักษรตัวตามหรือตัวผสมใช้ตัวอะไรก็ได้   ยกเว้นอักษรที่ควรเลี่ยง

               

               ท่านที่เกิดวันอังคาร

               ควรเลี่ยง   สี   เทา   เขียว   แสด   ส้ม   น้ำตาล   หมากสุก  

               อักษร   บ   ป   ผ   ฝ   พ   ฟ   ภ   ม   ย   ร   ล   ว   ฎ   ฏ   ฐ  ฑ   ฒ   ณ

               ควรเลือก   สี   แดง   เหลืองอ่อน   ขาว  นวล   ครีม   ชมพู

               ชื่อตัวหรือชื่อสถานที่   อักษรนำควรใช้   จ   ฉ   ช   ซ   ฌ   ญ   หรืออักษรที่ไม่มีสระผสมและออกเสียงเป็น อะ หรือ ออ  

               อักษรตัวตามหรือตัวผสมใช้ตัวอะไรก็ได้   ยกเว้นอักษรที่ควรเลี่ยง

               

               ท่านที่เกิดวันพุธ

               ควรเลี่ยง   สี   แสดส้ม   น้ำตาล   หมากสุก   เทา   น้ำเงิน   ฟ้า    

               อักษร   บ   ป   ผ   ฝ   พ   ฟ   ภ   ม   ย   ร   ล   ว   ศ  ษ   ส   ห   ฬ   อ   ฮ

               ควรเลือก   สี   เหลืองอ่อน   ขาว   นวล   ชมพู   ม่วง   ดำ

               ชื่อตัวหรือชื่อสถานที่   อักษรนำควรใช้   ก   ข   ค   ฆ   ง   ด   ต   ถ   ท   ธ   น  

               อักษรตัวตามหรือตัวผสมใช้ตัวอะไรก็ได้   ยกเว้นอักษรที่ควรเลี่ยง

               

               ท่านที่เกิดวันพฤหัส

               ควรเลี่ยง   สี   เทา   แดง   เขียว    

               อักษร   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ณ   ย   ร   ล   ว   และอักษรที่ไม่มีสระผสมที่ออกเสียงเป็น อะ หรือ ออ

               ควรเลือก   สี   น้ำเงิน   ฟ้า   ม่วง   ดำ   แสด   ส้ม   น้ำตาล   หมากสุก

               ชื่อตัวหรือชื่อสถานที่   อักษรนำควรใช้   บ   ป   ผ   ฝ   พ   ฟ   ภ   ม   ศ   ษ   ส   ห   ฬ   อ   ฮ  

               อักษรตัวตามหรือตัวผสมใช้ตัวอะไรก็ได้   ยกเว้นอักษรที่ควรเลี่ยง

               

               ท่านที่เกิดวันศุกร์

               ควรเลี่ยง   สี   เหลืองอ่อน   ขาว   นวล   ครีม   ชมพู   ม่วง   ดำ    

               อักษร   ก   ข   ค   ฆ   ง   จ   ฉ   ช   ซ   ฌ   ญ   ด   ต  ถ   ท   ธ   น

               ควรเลือก   สี   ฟ้า   น้ำเงิน   เทา   แสด   ส้ม   น้ำตาล   หมากสุก

               ชื่อตัวหรือชื่อสถานที่   อักษรนำควรใช้   บ   ป   ผ   ฝ   พ   ฟ   ภ   ม   ศ   ษ   ส   ห   ฬ   อ   ฮ  

               อักษรตัวตามหรือตัว   ผ   ส   ม   ใช้ตัวอะไรก็ได้   ยกเว้นตัวอักษรที่ควรเลี่ยง

              

               ท่านที่เกิดวันเสาร์

               ควรเลี่ยง   สี   เหลืองอ่อน   ขาว   นวล   ครีม   น้ำเงิน   ฟ้า   ม่วง   ดำ    

               อักษร   ก   ข   ค   ฆ   ง   ด   ต   ถ   ท   ธ   น  ศ   ษ   ส   ห   ฬ   อ   ฮ

               ควรเลือก   สี   แดง   ชมพู   เขียว

               ชื่อตัวหรือชื่อสถานที่   อักษรนำควรใช้   อ ที่ไม่มีสระผสมและออกเสียงเป็น อะ หรือ ออ   หรือ   จ   ฉ   ช   ซ   ฌ  ญ             

               อักษรตัวตามหรือตัวผสมใช้ตัวอะไรก็ได้   ยกเว้นอักษรที่ควรเลี่ยง

               

สีที่กล่าวมาทั้งหมด หมายถึง สีถาวร   เช่น สีบ้าน   สีห้อง   สีม่าน   สีรถยนต์   สีเครื่องเฟอร์นิเจอร์

รัตนะ   เช่น หัวแหวน หรือ จี้   อนุโลมให้ถือสีเป็นหลัก เพราะรัตนะบางชนิดมีหลายสี เช่น พลอย เป็นต้น มีเกือบทุกสี

 

ข้อแนะนำที่ให้ไว้ ไม่ครบถ้วนทั้ง ๔ ประการ เช่น เรื่องชัยภูมิ   จำเป็นต้องพิจารณาตำแหน่งดาวในดวงชะตาประกอบด้วย จึงไม่สามารถนำมากล่าวในที่นี้ได้

        

อย่างไรก็ตาม หวังว่าหลักเกณฑ์เท่าที่นำมาเสนอนี้ จะอำนวยผลเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านบ้าง และหากเป็นดั่งที่หวัง ก็ขอให้ผลที่เกิดเป็นกุศลนี้ จงเป็นพลังปัจจัยเกื้อกูลแก่ดวงวิญญาณของคุณหลวงสุทธิภาศนฤพนธ์ในสัมปรายภพทุกประการ

 

(จากหนังสือที่ระลึกงานศพหลวงสุทธิภาศนฤพนธ์   พ.ศ. ๒๕๒๒)

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.