จันทร์, 22 มกราคม 2018
Home
กุญแจที่โหรยังไขกันไม่ออก

นักศึกษาโหราศาสตร์ที่เล่าเรียนกันมานับเวลา ๑๐ ปีขึ้นไป เราจะรู้สึกอึดอัดใจอยู่อย่างหนึ่ง คือเรื่องการให้ฤกษ์พานาทีเกี่ยวกับพิธีมงคลต่างๆ   เราจะหาครูผู้รอบรู้และทรงคุณด้านนี้ยากจริงๆ   เนื่องจากครูดั้งเดิมต่างปกปิดซ่อนเร้นกันหมด เพราะเขาถือกันว่าเป็นสิทธิการิยะ ใครมีโชควาสนาก็สามารถจะพบความสำเร็จได้ ใครไม่มีโชคก็จะเรียนได้เพียงแต่เปลือกหามีเนื้อแท้ไม่   นักตำรารุ่นใหม่ที่อ่อนหัดมักชอบลอกเลียนแบบจากตำราเก่า แล้วมาขยายความตามที่ตนคิดว่าเป็นเหตุผลที่ควรเชื่อถือได้   บางทีเราหารู้ไม่ว่าตำราเก่าเขาเขียนหลอกเรามาก่อนแล้ว เรากลับนำเอามาเขียนหลอกเขาต่อไปโดยไม่รู้ความจริง จึงเป็นเหตุให้วิชาโหราศาสตร์ของแท้ ถูกย่ำยีจนย่อยยับจากน้ำมือโหรรุ่นใหม่

 

ก่อนจะให้ฤกษ์พานาทีในแต่ละครั้งนั้น ควรนึกถามตัวเองเสียก่อนว่า เราเรียนรู้ถึงเรื่องฤกษ์จริงๆ หรือเปล่า   ถ้าไม่เคยเรียนจากผู้รู้จริงมาก่อน จงอย่าเห็นแก่ประโยชน์อุตริไปให้เขาเลย หากเกิดผิดพลาดขึ้นแล้วผลเสียจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย   เคยมีโหรให้ฤกษ์เกิดผิดพลาด จนเจ้าของฤกษ์ได้รับความเสียหายและกล่าวตำหนิให้ผู้เขียนฟังบ่อยๆ

 

วิชาว่าด้วยฤกษ์ต่างๆ เป็นวิชาละเอียดอ่อนที่สุดยอดของโหร   ผู้ที่จะศึกษาเล่าเรียนได้นั้น จะต้องแตกฉานขั้นพื้นฐานเสียก่อน และต้องแตกฉานเรื่องระบบธาตุทั้ง ๔ ด้วย   เรื่องระบบธาตุเคยกระตุ้นเตือนอยู่บ่อยๆ แต่จะมีใครสนใจมากน้อยเพียงใดไม่สามารถจะทราบได้   นักศึกษาสมัยก่อนเมื่อเรียนกับครูโหร หากไม่แตกฉานเรื่องระบบธาตุ ครูโหรจะไม่สอนเรื่องฤกษ์ให้เด็ดขาด เพราะเป็นเรื่องของสิทธิการิยะเสียงบุญเสี่ยงวาสนาของแต่ละบุคคล   ตามธรรมดาโดยหลักสูตรที่แท้จริง เราจะทำนายหรือให้ฤกษ์ใดๆ ก็ตาม จะต้องมีองค์ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ ทุกครั้ง   เนื่องจากแต่ละธาตุย่อมขึ้นเป็นรูป เป็นกิริยา เป็นกรรม และเป็นนามธรรม   เราพอจะบอกได้หรือไม่ว่า ความหมายของดาวดวงนี้คือรูปธรรม และตรงกับเป้าหมายกับความเป็นจริงหรือไม่ เพราะดาวเพียงดวงเดียวจะไม่สามารถออกภาษาโหรได้ (ไม่ใช่ภาษาตำรา) และจะต้องตรงกับจุดประสงค์ของผู้มาขอฤกษ์   หากออกภาษาโหรแล้วไม่ตรงกับจุดประสงค์ก็ต้องหาใหม่ เช่นมีผู้มาขอฤกษ์เปิดกิจการขายเครื่องก่อสร้าง แต่โหรรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดันกลับไปให้ฤกษ์เปิดร้านขายอาหาร เรียกว่าผิดจุดประสงค์ผู้ที่ขอฤกษ์   ในที่สุดก็ต้องพังไปตามระเบียบ

 

โดยทั่วไปการให้ฤกษ์ในปัจจุบัน โหรมักจะมุ่งไปที่ดาวจันทร์และจุดลัคนาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาก็มุ่งไปที่ดาว หรือเรือนอริ มรณะ ลาภะ และวินาศ เป็นจุดสำคัญ (ไม่เกี่ยวกับมหาทักษา) โดยหารู้ไม่ว่าดาวอะไรคือตัวเราเอง หรือ ดาวอะไรเป็นคนอีกฝ่ายหนึ่ง   เรือนอริ มรณะ วินาศเหล่านี้อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้   การศึกษาโหราศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมด ๙ ชั้น   บางคนเล่นได้ ๗ ชั้นก็มี จะอย่างไรก็ตามเราควรเล่นอย่างน้อยให้ได้ ๓ ชั้น พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างตามสมควร   ถ้าเราเล่นได้เพียงหนึ่งชั้นหรือสองชั้นจะขาดความสมบูรณ์ไปมาก เราจะอ่านแนวทางดาราศาสตร์หรือโหราศาสตร์ เราต้องรู้จักแยกสัดส่วนให้ถูกต้องเสียก่อนว่า เราจะใช้ลักษณะไหนก่อน   ถ้าอ่านทางดาราศาสตร์ หมายถึงศัตรูภายนอกหรือโลกภายนอก   ถ้าอ่านทางโหราศาสตร์หมายถึงศัตรูภายในหรือโลกภายใน   โหรที่เคยฟังกันแล้วจำนวนมากมักจะไม่รู้วิธีการแยกและอ่านความหมายของเรือนและดวงดาวได้ถูกต้อง

 

การศึกษาพื้นฐานของดวงดาว ไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาของคนหรือฤกษ์พานาที เราควรจะศึกษาให้ชัดเจนว่า ดาวอะไรเป็นตัวเขา และดาวอะไรเป็นตัวเรา   ถ้าเราไม่รู้หรือไม่ชำนาญ   ดาวหรือเรือนอริ มรณะ วินาศ อาจจะกลับกลายมาเป็นตัวเรา เสมือนการพุ่งหอกออกไปหาศัตรู แต่ปลายหอกกลับย้อนเข้าหาตนเองก็มี

 

สมัยก่อน หลังจากเปลี่ยนระบอบการปกครองล่วงมาแล้ว มีหลายครั้งที่เกิดปฏิวัติรัฐประหาร   บางทีถึงกับยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วร่างกันใหม่ก็มี   มีบางครั้งที่เกิดปฏิวัติรัฐประหาร ต้องมีโหรให้ฤกษ์อยู่เบื้องหลังแน่นอน ในความรู้สึกของผู้เขียน   สมัยที่อาจารย์ของผู้เขียนท่านยังมีชีวิตอยู่ เคยนำดวงฤกษ์ปฏิวัติไปให้อาจารย์ท่านตรวจดู บางครั้งท่านหัวเราะแบบปลงอนิจจัง เคยพูดว่าโหรให้ฤกษ์แบบนี้ หัวหน้าปฏิวัตินั่นแหละพัง ไม่ใช่ศัตรูอย่างที่คิด เป็นการแสดงให้เห็นว่าโหรไม่รู้ว่าศัตรูนั้นคืออะไร และเล่นดาวอย่างไร   ในที่สุดตนเองกลับกลายเป็นศัตรูเสียเอง   เรื่องเช่นนี้เราคงเคยเห็นมาแล้วทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ว่า เคยมีครั้งไหนบ้างที่เป็นเช่นว่ามานี้   โหรสมัยนี้มักจะศึกษาโดยลอกเลียนแบบจากโหรรุ่นเก่าที่เคยให้กันมาแล้ว โดยหารู้ไม่ว่าบางฤกษ์ได้ผิดแบบมาแล้วก็มี   ฉะนั้น ฤกษ์เก่าๆ เราจะถือเป็นแบบฉบับเพื่อการศึกษายังไม่ได้

 

ผู้เขียนเคยเก็บดวงฤกษ์เก่าๆ มาศึกษา ส่วนมากมักจะเก็บเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับฤกษ์ระดับชาติ ที่เคยพังมาแล้วเกือบทั้งนั้น เพราะเป็นเสมือนหอกที่พุ่งออกไปหมายจะทำลายศัตรู แต่ปลายหอกกลับวิ่งเข้าหาตนเอง   ฤกษ์ระดับบ้านเมืองเราควรจะศึกษาที่ดวงของเมืองไทยนี่แหละ เพราะฤกษ์ดวงเมืองเป็นฤกษ์ที่เยี่ยมยอด ควรแต่การศึกษาค้นคว้า   ผู้เขียนเคยเล่ามาแล้วจากบทความ ที่เคยเขียนในฉบับก่อนๆ ว่าโหรรุ่นบูรพาจารย์ได้กำหนดชะตาดวงเมือง นับเป็นเวลานานเกิน ๒๐๐ ปีมาแล้ว จนบัดนี้ยังไม่มีโหรคนใดได้แสดงความสามารถตีแผ่ออกมาได้   นอกจากจะเดาสุ่มอ้างเหตุผลผิดๆ ไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง เคยเห็นสัดส่วนมากมักจะอ่านในแนวของดาราศาสตร์เป็นพื้น   โหรใดก็ตามถ้าสามารถอ่านชะตาดวงเมืองครบ ๙ ชั้น จะรู้สึกเคารพบูชาคณะโหรรุ่นนั้นเป็นอันมาก ที่สามารถกุมชะตาเมืองให้รอดพ้นจากน้ำมือพวกล่าเมืองขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ แต่ถ้าท่านอ่านชั้นเดียวหรือสองชั้น ที่มักใช้กันอยู่ขณะนี้ จะรู้สึกขัดเขินต่อหลักวิชาที่เคยใช้กันอยู่ในสมัยนี้ แทบอยากจะเปลี่ยนหลักเมืองใหม่

 

Duangmuang

 

เราจงมาดูดาวฤกษ์ดวงเมืองกันอีกครั้ง นักศึกษาจะเห็นว่าดาวต่างๆ เรียงรายตามราศีต่างๆ ดังนี้ ดาวอาทิตย์กุมลัคนาราศีเมษ ดาวจันทร์สถิตราศีกรกฎ ดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเสาร์สถิตราศีธนู ดาวอังคารกับพระเกตุสถิตราศีพฤษภ   ดาวพุธ ดาวพระศุกร์ ราหู สถิตราศีมีน   และดาวมฤตยูสถิตราศีเมถุน   สำหรับพระเกตุและดาวมฤตยูเดิมนั้นไม่มี ก่อนจะถึงวันและเวลาประกอบพิธีฤกษ์หลักเมือง   คณะโหรได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายคำอธิบายความหมายของดาวต่างๆ อย่างครบถ้วน   ในที่สุดฤกษ์นี้ก็ได้สัมฤทธิ์ผลดังเจตนาทุกวันนี้

 

ฤกษ์ดวงนี้มีชื่อว่า เพชรฤกษ์มงคล   ส่วนชื่อทางโหรว่า กำแพงแก้วสามชั้น   แต่ละชั้นเขามีกฎเกณฑ์บังคับให้ออกมาเป็นรูปธรรม และเขาจะไม่เรียกดวงดาวนำหน้า เช่น เกณฑ์ฤกษ์ชั้นที่ ๑ คือ พระจันทร์เป็นองศ์พระฤกษ์ปรากฏราศีกรกฎ พระศุกร์เป็นองค์คู่ฤกษ์ ปรากฏราศีมีน   ชั้นที่ ๒ พระศุกร์เป็นองค์พระฤกษ์ปรากฏราศีมีน  พระพุธเป็นองค์คู่ฤกษ์ปรากฏราศีมีน   ชั้นที่ ๓ พระพฤหัสบดีเป็นองค์พระฤกษ์สถิตราศีธนู พระศุกร์เป็นองค์คู่ฤกษ์สถิตราศีมีน   พระฤกษ์แต่ละคู่เหล่านี้ นักศึกษาหากพิจารณาจะเห็นว่า บรมครูโหรสมัยนั้นตอกย้ำที่พระศุกร์ถึง ๓ ชั้น   กลวิธีการเล่นอื่นๆ ยังมีอยู่อีกมาก แต่โหรจากอินเดียเหล่านั้นต่างเก็บซ่อนไว้หมด จะเปิดเผยแต่เฉพาะศิษย์ที่ไว้วางใจเท่านั้น

               

ผู้เขียนจะนอกครูสักเล็กน้อย เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นจุดเริ่มต้นของโหรสมัยนั้น   เขาเริ่มต้นกันอย่างไร   ชั้นที่ ๑ พระจันทร์เป็นองค์พระฤกษ์สถิตราศีกรกฎ พระจันทร์เป็นเกษตรแท้ เรือนพันธุ ลัคนาดวงเมือง หมายถึง ชนชาติไทยเรียกว่าไทยสยาม มีเอกราชเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่ใคร และหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ด้วย เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระประมุขของคนไทย   พระศุกร์เป็นองค์คู่ฤกษ์สถิตราศีมีน พระศุกร์อยู่คู่กับพระพุธ หมายถึงศัตรูต่างชาติ หากเข้ามาทำลายแผ่นดินไทย ต้องประสบกับความพินาศไป   ดวงดาวที่เราเห็นในพื้นดวงเมือง เป็นเพียงปรากฏการณ์ในพื้นโลกเท่านั้น หาใช่ดวงดาวในท้องฟ้าไม่

               

อนึ่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๓๓ ไปจนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๓๔ ที่ผ่านมา   ดาวจันทร์เดินเข้าจุดบอดตลอดกาล โหรโบราณเขาห้ามกระทำพิธีมงคลใดๆ ทั้งสิ้น   โหรสมัยก่อนเขากลัวกันนัก เรื่องอาทิตย์ดับ   จันทร์บอด   อังคาร ศุกร์ร้าว   ท่านคิดว่าดินฟ้าอากาศจะเกิดอาเพศปรวนแปรอย่างผิดปกติ เช่น เกิดพายุฝนตกน้ำท่วม เกิดไฟป่า แผ่นดินไหว หรือเกิดโศกนาฏกรรมโดยไม่คิดไม่ฝัน   จะเกิดสงครามระหว่างประเทศเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนพลเมือง   ราหูอวตาร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ จะไปสิ้นสุดในเดือนเมษายน ๒๕๓๕   โลกจะเข้าสู่สันติภาพ ประชาชนพลเมือง ที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์ปกครอง จะค่อยๆ สลายตัวเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย   หากจะหลงเหลืออยู่บ้างก็น้อยเต็มที   นอกจากกลุ่มโจรธรรมดาจะอ้างอิงเท่านั้น   สวัสดี

 

(จากบทความ อ. ส แสงตะวัน)

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.